Package Features

WebLite Hosting

Bronze Hosting

SilverLite Hosting

Silver Hosting

Gold Hosting

Price
$3.95
$4.95$9.95
$19.95$34.95
Web site storage3 GB
6 GB8 GB
12 GB24 GB
Email Accounts
23
3030
4560
Email Alias Accounts2330304560
Bandwidth
384 GB576 GB576 GB
960 GB1920 GB
Backup and Restoreyesyesyesyesyes
Online Site Builderyesyesyesyesyes
Email Account Manager
yesyesyesyesyes
Webmailyesyesyesyesyes
Email Virus Scanneryesyesyesyesyes
Customizable Spam Filteryesyesyesyesyes
Catchall Email Addressyesyesyesyesyes
File Manageryesyesyesyesyes
Appointment Scheduleryesyesyesyesyes
Mailing List Manager-yesyesyesyes
DNS Manager-yesyesyesyes
Web Analytics-yesyesyesyes
FTP, SFTP, SSH-yesyesyesyes
Log File Manager-yesyesyesyes
PHP-yesyesyesyes
MySQL-yesyesyesyes
Custom php.ini-yesyesyesyes
MSSQL-yesyesyesyes
Password Protected Web Pages-yesyesyesyes
Windows Services-yesyesyesyes
WordPress Installer-yesyesyesyes
Joomla Installer--yesyesyes
phpMyAdmin--yesyesyes
SSL Manager--yesyesyes